Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

FYSIEKE BELASTING

Meer informatie over Gezond & Zeker

Gezond & Zeker ondersteunt
Je staat in de strijd tegen fysieke belasting en agressie er niet alleen voor. Gezond & Zeker (voorheen Project Ergocoaches) ondersteunt ergocoaches en arbocoördinatoren bij het verminderen van fysieke belasting in de zorg. We verzorgen alle (actuele) informatie op de website, versturen het Gezond & Zeker magazine en een digitale nieuwsbrief, brengen ondersteunend materiaal uit zoals de Praktijkinformatiefolders en organiseren veel regionale en landelijke ergocoach bijeenkomsten.

Fysieke belasting in de zorg
De één is aandachtsfunctionaris fysieke belasting, de ander tildeskundige maar steeds meer instellingen in de zorg kiezen voor de term ergocoach! Naast factoren als agressie en werkdruk is fysieke belasting vaak de oorzaak van verzuim en ziekte. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor fysieke belasting op de werkvloer. In de praktijk blijkt echter dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach een belangrijke rol. Zij houden fysieke belasting op de agenda. Hierbij gaat de aandacht naar ergonomie ten aanzien van fysieke belasting in bredere zin; naast tillen, bukken en knielen, gaat het ook om beeldschermwerk, huishoudelijk werk en werkhouding in de keuken.

Agressie in de zorg
Gezond & Zeker bestaat al meerdere jaren en was van oudsher puur gericht op de preventie van fysieke belasting. Nu agressie een steeds groter probleem wordt in de zorg is Gezond & Zeker gevraagd zich ook op dit thema te richten. Op deze site vind je daarom ook informatie en tips over de preventie en het omgaan met agressie in de zorg. Natuurlijk ook informatie voor de nieuwe veiligheidscoaches in de zorg.

Aanmelden bij Gezond & Zeker
Een belangrijk onderdeel van Gezond & Zeker is het bestand van ergocoaches, veiligheidscoaches, arbocoördinatoren en andere betrokkenen. Wil jij je ook aanmelden als ergocoach, veiligheidscoach of als betrokkene, kijk dan op Registratie*.

Ergocoaches in alle branches in de zorg kunnen veel van elkaar leren, op PreGo! vind je alle tips die we sinds de start van Gezond & Zeker hebben verzameld. En via Best Practise wedstrijden blijven we nieuwe tips van en voor ergocoaches en veiligheidscoaches actief verzamelen. 

 * Aan registratie zijn geen kosten verbonden.