Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

FYSIEKE BELASTING

Ergonomie in de zorgopleiding, dat kan beter

Onlangs is het curriculum onderzoek gepubliceerd ‘Ergonomie in de zorgopleiding, dat kan beter’. In opdracht van Gezond & Zeker is onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het ergonomieonderwijs in zorgopleidingen. Op basis van de bevindingen van de onderzoekers plaatst Gezond & Zeker kritische kanttekeningen bij de kwaliteit van het ergonomieonderwijs zoals dat momenteel aan studenten in de zorg wordt aangeboden. Gezond & Zeker beveelt aan om in de basisopleiding de ergonomische kennis en vaardigheden als een apart vak aan te bieden. Het geleerde zou vervolgens expliciet (toetsbaar) geïntegreerd moeten worden in alle relevante vakken. En daarna zou dit ook in de stages en bijbehorende toetsmomenten moeten worden benoemd.

Meer weten? Doorpraten over onze aanbevelingen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
 

Andere onderzoeken
 

Op deze pagina vind je onderzoeken naar ergocoaches en onderzoeken voor ergocoaches. Al sinds de start van Gezond & Zeker (voorheen project Ergocoaches) wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van ergocoaches. In 2004 is onderzoek gedaan naar ergocoaches in zorg en welzijn. Hieronder tref je de rapporten aan van deze onderzoeken. In mei 2006 is een rapportage verschenen gebaseerd op dit onderzoeksrapport, Ergocoaches opnieuw in beeld. Beide rapporten zijn hier te downloaden. In Gezond & Zeker Magazine 3, 2012 vind je een uitgebreid artikel over de stand van zaken anno 2012.

 
Ergocoaches effectief? Een onderzoek op basis van bestaande bronnen
Ergocoaches in beeld Een onderzoek onder ergocoaches (2004)
Een verslag gebaseerd op een enquete
Ergocoaches opnieuw in beeld Rapportage (2007)    
 
 
Naast deze rapporten loopt een grootschalig onderzoek van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum en onderzoeksbureau LOCOmotion, meer informatie over dit onderzoeksproject genaamd ErgoXchange, dat liep tot 2010 vind je hier.

 

Andere onderzoeken naar fysieke belasting in de zorg
 1. Een verkenning van nieuwe mogelijkheden voor ergonomische oplossingen op de operatiekamer
 2. De fysieke belasting van operatieassistenten
 3. Ergonomische opties voor de operatiekamer
 4. Resultaten van de Beleidsspiegel V&V. Onderzoeksresultaten samengevat
 5. Resultaten van de Tilthermometer. Spiegelinformatie voor instellingen
 6. Resultaten van de Rugradar. Onderzoeksresultaten samengevat
 7. Samenvatting rapport Vierstroom Eigen onderzoek door zorginstelling De Vierstroom naar de effecten preventie
 8. Tillen op de OK, een onderzoek naar fysieke belasting in de operatiekamer, 2008
Innovaties in de zorg
 1. Het Condoomlaken, een onderzoek naar het verminderen van fysieke belasting met het Condoomlaken (zie voor meer informatie ook ErgoCoach Magazine, 16)
 2. het Opstaptoilet
 3. De SitUp, onderzoek naar een nieuw hulpmiddel om fysieke belasting te verminderen
 4. Draaibed 24/7, onderzoek in het kader van Zorg voor Beter naar een hulpmiddel om transfers te vereenvoudigen
 5. Comfortabel en korter haren wassen met de Haarwasbak
 6. Zware brancards in de ambulance
Verschuivingen in de rol van ergocoaches

In Gezond & Zeker Magazine 3, 2012 vind je een artikel over een onderzoek van Gezond & Zeker naar verschuivingen in de rol van ergocoaches. Ben je geïnteresseerd in de bijbehorende literatuur, deze vind je hier:

 1. Hignett S, Crumpton E, Ruszala S, Alexander P, Fray M, Fletcher B. Evidence-based patient handling, London: Routledge; 2003.
 2. Knibbe JJ, Friele RD. The use of logs to assess exposure to manual handling of patients illustrated in an intervention study in home care nursing, Int J Ind Ergon. 1999; (24): 445-54.
 3. Nelson A. Evidence-based interventions for safe patient handling, in: Nelson A (Ed.) Syllabus Safe patient handling & movement conference, Tampa: University of South Florida; 2004.
 4. Knibbe HJJ, Knibbe NE, Klaassen JWM. Safe patent handling program in critical care using peer leaders: lessons learned in the Netherlands, Crit Care Nus Clin N Am. 2007; (19): 205-211.
 5. Ergonomics manual handling of people in the healthcare sector, ISO Technical Report (TR) 12296, ISO: Geneva; 2012.
 6. Knibbe JJ. Safe Patient Handling and Movement Around the World, The Netherlands, past, present and future, Am J SPHM. 2011; 1 (4), 37-39.
 7. Knibbe JJ, Knibbe NE. Tilspecialisten en Specialisten in Tillen, Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie en Ouderenzorg. 1995; (6): 18-23.
 8. Nelson AL, Collins J, Knibbe H, Cookson K, de Castro AB, Whipple KL. Safer patient handling, Nurs Manage. 2007; 39(3): 26-32.
 9. Knibbe JJ, Knibbe NE, Geuze L. ErgoCoaches in beeld, LOCOmotion, Bennekom, NL, 2004, 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011.
 10. Knibbe JJ, Knibbe NE. Een Hap uit een Gegroeide Olifant, vierde landelijke monitoring. The Hague: SOV&V; 2009.
 11. Koppelaar E, Knibbe JJ, Miedema HS, Burdorf, A. Individual and organizational determinants of use of ergonomic devices in health care, Occup Environ Med. 2011; (68): 659-65.
 12. Koppelaar E, Knibbe JJ, Miedema HS, Burdorf A. Determinants of implementation of primary preventive interventions on patient handling in healthcare: a systematic review. Occup Environ Med. 2009; (66):353-60.
 13. Knibbe JJ, Knibbe NE, Vught F van. Markante Marges, businesscases, (in Dutch, Businesscases on the effects of innovations), Zoetermeer: Stichting RegioPlus; 2008.

Ben je op zoek naar een specifiek onderwerp of onderzoek, neem dan contact met ons op of stel je vraag op het forum of via onze pagina's op Hyves of Facebook.