Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

FYSIEKE BELASTING

Fysieke belasting in de zorg

Een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en op den duur zelfs arbeidsongeschiktheid in de zorg is fysieke (over)belasting. Je moet hierbij denken aan lichaamshoudingen, bewegingen en de gebruikte spierkracht.

Alle branches in de Nederlandse gezondheidszorg hebben afspraken met programma’s en producten om de fysieke belasting te verminderen en dus het ziekteverzuim terug te dringen. Maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron zijn het meest effectief. Eén van deze maatregelen is de ergocoach. De ergocoach (ook wel bekend als aandachtsvelder fysieke belasting of tilspecialist) houdt de aandacht voor het verminderen van fysieke belasting vast op de werkvloer.

De definitie van een ergocoach

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Hierbij gaat de aandacht niet alleen naar tillen of transfers maar ook naar fysieke belasting in bredere zin.

Ergocoaches komen voor op ondersteunende of niet-cliënt gebonden afdelingen en diensten. De naam ’coach’ geeft aan dat het hier gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt.

De ergocoach vervult de rol van aanspreekpunt, aanjager én motivator: samen met het team wordt gekeken hoe bepaalde handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen worden gemaakt of voorkomen kunnen worden

Op deze site vind je als ergocoach veel informatie, tips en hulpmiddelen over het verminderen van fysieke belasting in de zorg. Je kunt ook de Ergocoach mini-pocket erop naslaan. 

Kijk hier voor de Vijfde Monitoring Fysieke Belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraamzorg 2015

Please wait