Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

FYSIEKE BELASTING

Coaching & communicatie

Als ergocoach geef je adviezen aan collega's. Adviezen moet je immers op de juist wijze formuleren en voordragen. Maar je wilt als ergocoach niet alleen kennis verschaffen, maar vaak ook gezond gedrag stimuleren. Dit betekent meestal een gedragsverandering.

10 Tips om gedragsverandering te bevorderen: 
 1. Durf jezelf te presenteren als ergocoach.
 2. Probeer negatieve feedback over jou als ergocoach om te buigen naar iets positiefs. Het zegt meer over de ervaringen van de ander dan over jou. Benut deze informatie. 
 3. Praat over en zoek met je collega’s naar oplossingen, niet naar problemen. Je helpt een collega niet door haar problemen op je schouders te nemen, wel om te helpen bij het oplossen.
 4. Creëer de randvoorwaarden om als gehele team gezond te kunnen werken. 
 5. Leer individuele kwaliteiten van collega’s te zien en te benutten. 
 6. Investeer in je benodigde vaardigheden als coach. Bewustwording kost tijd, mee kunnen denken dus ook. 
 7. Investeer in draagvlak bij je leidinggevenden en management. Goed kunnen coachen vereist draagvlak. 
 8. Gebruik de kennis en ervaring van je mede-ergocoaches. Je problemen delen of vragen stellen aan een collega is geen zwaktebod. Niet vragen...dat is pas een gemis.
 9. Weet waar je je ontbrekende kennis kunt halen bij derden.
 10. Maak gebruik van bestaande netwerken en kennis om je visie als coach te verbreden.

Communicatie bevorderen

Wanneer een ergocoach zijn of haar taken uitoefent, is het belangrijk dat de informatie begrepen wordt zoals die informatie bedoeld is. Dat is soms niet zo eenvoudig en hangt samen met de wijze waarop gecommuniceerd wordt. Communicatie kan gezien worden als het overbrengen van informatie van de één naar de ander. Verscheidene factoren zijn van invloed op hoe een advies uiteindelijk ontvangen en begrepen wordt door een collega. 

10 Tips om communicatie te bevorderen:
 1. Verwoord je advies volledig.
 2. Geef belangrijke informatie in een rustige omgeving.
 3. Praat niet binnensmonds, articuleer duidelijk.
 4. Kijk je collega aan tijdens het geven van advies.
 5. Houd rekening met de ervaringen van je collega in je advies: benoem de voordelen van de gebruiker.
 6. Ben je ervan bewust dat je lichaam uitstraalt wat je in woord zegt.
 7. Kijk naar de non-verbale reactie van je collega tijdens het uitspreken van je advies.
 8. Luister actief naar het probleem van je collega.
 9. Probeer door het stellen van vragen achter het daadwerkelijke probleem van je collega te komen.
 10. Gebruik de juiste vragen: open- op gesloten vragen om de benodigde informatie te krijgen.

Bron: Suzanne Rambags & Ton van de Broek

Interessante lectuur

Interessante boeken over (ergo-)coachen

Voor arbocoördinatoren en ergocoaches zijn er interessante boeken om te lezen. Een kleine selectie:

 • Het Basisboek voor de ErgoCoach / druk 1 van Reed Business, 159 pag. ISBN 9035227883.
 • Fysieke belasting en de rol van de ergocoach in 100 vragen, ISBN 9789013042597.
 • In dezelfde serie is verschenen: Ergonomie in 100 vragen en de Preventiemedewerker in 100 vragen.
 • Begeleiden en verplaatsen in de zorg, ISBN 9789080624634.
 • Coaching aan de lopende band, ISBN-13 9789077881323.