Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

FYSIEKE BELASTING

De volgende stap. Hoe beoordeel je je werkplek?

Met de volgende beoordelingsinstrumenten kun je op basis van de Praktijkrichtlijnen van je branche je werkplek beoordelen.

 • Praktijkrichtlijnen Ambulancezorg
 • Praktijkrichtlijnen Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (waaronder kraamzorg)
 • Praktijkrichtlijnen Gehandicaptenzorg
 • Praktijkrichtlijnen Geestelijke gezondheidszorg
 • Praktijkrichtlijnen Ziekenhuizen
 • Praktijkrichtlijnen Academische ziekenhuizen
Verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Rugradar
 • RugRadarGrafiek
 • Tilthermometer verpleeg- en verzorgingshuizen Vernieuwd! Onder deze link vind je een schematisch overzicht om vast te stellen wat de fysieke belasting in de instelling is.
 • Tilthermometer: rekenmodule afdelingen Dit hulpmiddel helpt je inzichtelijk te maken wat nu precies de fysieke belasting is op je eigen afdeling. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer  en ermee aan de slag gaan!
 • Tilthermometer: rekenmodule lokaties Dit middel is ontwikkeld om per locatie uit te rekenen wat de fysieke belasting is. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan!
 • Tilthermometer: toelichting afdelingen In dit word-document vind je de uitleg over de rekenmodule in het excel-bestand (zie rekenmodule afdelingen).
 • Tilthermometer: toelichting lokaties In dit word-document vind je de uitleg over de rekenmodule in het excel-bestand (zie rekenmodule locaties).
 • Beleidsspiegel verpleeg- en verzorgingshuizen Vernieuwd! De BeleidsSpiegel is een strategisch middel dat je kunt inzetten om een breed beleid op te zetten. Aan de hand van dit overzicht ben je beter in staat een inventarisatie van de eigen werkplek te maken.
 • RisicoRadar VVT Een checklist voor het in kaart brengen van lichamelijke belasting in de werksituatie in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • RisicoRadar VVT Handleiding Document met uitleg over de RisicoRadar.
Thuiszorg
 • Tilthermometer voor Thuiszorg Aan de hand van dit schematische overzicht kan je de fysieke belasting bepalen bij patiëntgebonden handelingen. Handig om inzichtelijk te maken waar verbeteringen nodig zijn. 
 • Tilthermometer voor Thuiszorg, rekenmodule voor teams Dit hulpmiddel helpt je inzichtelijk te maken wat nu precies de fysieke belasting is waarmee je te maken hebt. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan!
 • Tilthermometer voor Thuiszorg, rekenmodule voor zorggroep Dit middel is ontwikkeld om per locatie/cliënt uit te rekenen wat de verschillende zorgtaken zijn en wat de fysieke belasting is. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan!
 • Tilthermometer voor Thuiszorg, toelichting voor teams Word document met uitleg over de rekenmodulein het excel bestand. 
 • Tilthermometer voor Thuiszorg, toelichting voor zorggroep Word document met uitleg over de rekenmodule in het excel bestand 
 • HZ meter Vernieuwd! Schematisch overzicht - helpt je in kaart te brengen wat de zwaarte van de fysieke belasting binnen de huishoudelijke zorg is. 
 • HZ meter, rekenmodule voor teams Vernieuwd! Dit hulpmiddel helpt je inzichtelijk te maken wat nu precies de zwaarte van de fysieke belasting is waarmee je te maken hebt. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan!
 • HZ meter, rekenmodule voor zorggroep Vernieuwd! Dit hulpmiddel helpt je inzichtelijk te maken wat nu precies de zwaarte van de fysieke belasting is per locatie/cliënt. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan!
 • HZ meter, toelichting voor teams Vernieuwd! Word document met uitleg over de rekenmodule. 
 • HZ meter, toelichting voor zorggroep Vernieuwd! Word document met uitleg over de rekenmodule. 
 • Beleidsspiegel Thuiszorg De BeleidsSpiegel is een strategisch middel dat je kunt inzetten om een breed beleid op te zetten. Aan de hand van dit overzicht ben je beter in staat een inventarisatie van de eigen organisatie te maken wat betreft de zwaarte van de fysieke belasting.
 • RisicoRadar Kraam Vernieuwd! Een checklist voor het in kaart brengen van lichamelijke belasting in de kraamzorg.
Ziekenhuizen
 • Tilthermometer ziekenhuizen Aan de hand van dit schematische overzicht kan je de fysieke belasting in de instelling bepalen bij patiëntgebonden handelingen. Handig om inzichtelijk te maken waar verbeteringen nodig zijn. 
 • Tilthermometer ziekenhuizen: rekenmodule afdelingen Dit hulpmiddel helpt je inzichtelijk te maken wat nu precies de fysieke belasting is op je eigen afdeling. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan.
 • Tilthermometer ziekenhuizen: rekenmodule lokaties Dit middel is ontwikkeld om per locatie uit te rekenen wat de fysieke belasting is. Aan de hand van dat overzicht kan in de instelling gekeken worden naar eventuele verbeteringen. Je kunt dit document downloaden, opslaan op je computer en ermee aan de slag gaan!
 • Tilthermometer ziekenhuizen: toelichting afdelingen In dit word-document vind je de uitleg over de rekenmodule in het excel-bestand (zie rekenmodule afdelingen). 
 • Tilthermometer ziekenhuizen: toelichting lokaties In dit word-document vind je de uitleg over de rekenmodule in het excel-bestand (zie rekenmodule locaties).
 • Beleidsspiegel ziekenhuizen De BeleidsSpiegel is een strategisch middel dat je kunt inzetten om een breed beleid op te zetten. Aan de hand van dit overzicht ben je beter in staat een inventarisatie van de eigen werkplek te maken.
Ambulancezorg
Geestelijke Gezondheidszorg 
 • Beleidsspiegel GGZ De BeleidsSpiegel is een strategisch middel dat je kunt inzetten om een breed beleid op te zetten. Aan de hand van dit overzicht ben je beter in staat een inventarisatie van de eigen instelling te maken.
 • Tilthermometer GGZ rekenmodule afdelingen
 • Tilthermometer GGZ rekenmodule lokaties
 • WerkPlekCheck (Zorg) Een goed preventie-, til- of transferbeleid is van groot belang voor het welzijn en de gezondheid van de zorgverleners. Om dat te bereiken is het belangrijk dat zorgverleners zélf de problematiek in kaart brengen, zélf de prioriteiten vaststellen en (zo veel mogelijk) zélf de verbeteringen doorvoeren. Deze WerkPlekCheck (WPC) is daarvoor een handig instrument. 
Gehandicaptenzorg

Je hebt nu je werkplek beoordeeld, dus wordt het tijd om aan oplossingen te gaan werken. Ga naar Stap 3.