Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

Het AktieBlok

AktieBlok

Het AktieBlok is een handig hulpmiddel om oplossingen om fysieke belasting of agressie op de werkvloer op te pakken.

Hoe gebruik je dit AktieBlok goed?
Het probleem signaleren, dat is stap één. Daarna moeten de handen uit de mouwen worden gestoken om oplossingen in de praktijk te brengen. Wanneer je als ergocoach of veiligheidscoach wilt voorkomen dat er veel plannen worden gemaakt, maar dat er weinig écht wordt gedaan, dan is het AktieBlok een handig hulpmiddel. Met dit blok leg je verantwoordelijkheden (wie), taken (wat) en de planning (wanneer) vast en geef je aan wanneer de klus geklaard moet zijn. Je kunt er op die manier altijd bij de betreffende persoon op terug komen. De vrijblijvendheid is er af en dat blijkt goed te helpen.

Afspraken vastleggen, doorgeven en controleren
Het AktieBlok kun je op veel verschillende manieren gebruiken. Kies de manier die bij je past. Gebruik het bijvoorbeeld voor jezelf als geheugensteuntje om kleine problemen op te lossen. Je kunt het ook prima tijdens een vergadering gebruiken om het probleem scherp te omschrijven, de oplossing uit te werken, afspraken te maken over wie het probleem oplost en de planning vast te leggen.

Het papieren Aktieblok heeft een scheurlijntje. Je kunt het onderste deel van de pagina met de vastgelegde afspraken doorgeven aan de persoon of de commissie die het verbeterpunt gaat oppakken. Het bovenste deel blijft in het blok zodat je overzicht houdt van de acties die jij of je collega’s hebben ondernomen en of ze al dan niet klaar zijn. Straks is het dan ook voor iedereen in je organisatie duidelijk wat er allemaal is verbeterd en wie dat heeft gedaan. En dan nu AktieBlokken! Aan de slag!

Digitale versie
Naast het papieren Aktieblok formulier is er nu ook een digitale versie. Je downloadt dan hier de PDF en slaat deze op op je eigen PC. Je kunt dit formulier op je PC invullen, een uniek nummer geven en opnieuw ingevuld opslaan. Dit formulier kun je of printen en geven of mailen aan de desbetreffende personen die het verbeterpunt gaan oppakken. Om het formulier te kunnen gebruiken heb je Adobe Reader nodig, dit PDF programma kun je gratis downloaden. Het PDF bestand kun je lezen met Adobe

Deze uitgave van het Aktieblok is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Ondanks de informatie in deze uitgave zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave. Auteurs: J.J. Knibbe/N.E. Knibbe, LOCOmotion. Een uitgave van Gezond & Zeker in de zorg, Stichting RegioPlus, 2010.