Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20657 Deelnemers

Aanmelden

WELKOM

Tip van de dag

Meer tips
Geen kopzorgen met een headset

Pijn in de nek en bovenrug behoren tot de meest voorkomende klachten van mensen die voor hun werk veel bellen Al bij drie uur telefoneren per dag, waarbij de hoorn regelmatig tussen kin en nek wordt geklemd, kan pijnlijke gespannenheid van schouder- en nekspieren ontstaan. Deze gespannenheid kan een negatieve invloed hebben op je werkprestaties en zelfs leiden tot (langdurige) klachten en verzuim.
Lees Meer...

Agenda

04-09-2017
Arbonetwerk IJssel/Vecht
07-09-2017
Arbonetwerk Twente
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid

Poll

Rugklachten in de zorg nemen weer toe. Wat moet Gezond & Zeker doen om ergocoaches te ondersteunen?
 

Welkom op Gezondenzeker.nl

Welkom op gezondenzeker.nl 
Welkom op gezondenzeker.nl, de site over preventie van fysieke belasting en van agressie in de zorg. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt je daarbij. Dit doen we met deze website en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.

Kijk hier voor meer informatie over de Gezond & Zeker Kennisdag

Gezond & Zeker
In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Jullie houden deze thema's op de agenda. 

Je staat er bij deze taak niet alleen voor. Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Op deze site van Gezond & Zeker vind je informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen, etc. om je taak makkelijker te maken. Als je je bij ons registreert* ontvang je gericht informatie over workshops & bijeenkomsten in je regio, de landelijke Kennisdagen, het Gezond & Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief, kun je met andere zorgmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies, etc. Al meer dan 20.000 ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen zijn je voorgegaan. 

* Aan registratie zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt een Gezond & Zeker Veiligheidscoach minipocket of een posterpakket Praktijkrichtlijnen fysieke belasting als welkomstcadeau.
 
Please wait