Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20639 Deelnemers

Aanmelden

WELKOM

Tip van de dag

Meer tips
Afweren van de zorg? Soms zijn er goede redenen

Je wilt natuurlijk niet dat je de cliënt als 'agressief' bestempelt, terwijl het om een gewone reactie op een foute aanpak gaat Denk bijvoorbeeld aan het wassen met te koud, te heet water. Of het verkeerd manoeuvreren, bij een cliënt met pijnklachten.
Lees Meer...

Agenda

30-05-2017
Arbo Netwerk Zeeland
07-06-2017
Training Huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzame inzetbaarheid
13-06-2017
Training Huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzame inzetbaarheid
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid

Poll

Rugklachten in de zorg nemen weer toe. Wat moet Gezond & Zeker doen om ergocoaches te ondersteunen?
 

Welkom op Gezondenzeker.nl

Welkom op gezondenzeker.nl 
Welkom op gezondenzeker.nl, de site over preventie van fysieke belasting en van agressie in de zorg. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt je daarbij. Dit doen we met deze website en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.
 


Gezond & Zeker
In de praktijk blijkt dat de aandacht voor preventie van fysieke belasting en voor agressie na verloop van tijd inzakt of zelfs niet doordringt op de werkvloer. Collega’s vervallen in oude gewoonten of zijn niet op de hoogte van het bestaan van nuttige informatie en tips. Voor deze continue aandacht op de werkvloer vervult de ergocoach of de veiligheidscoach een belangrijke rol. Jullie houden deze thema's op de agenda. 

Je staat er bij deze taak niet alleen voor. Gezond & Zeker ondersteunt ergocoaches, veiligheidscoaches, maar ook arbocoördinatoren en p&o medewerkers bij de preventie van fysieke belasting en agressie. Op deze site van Gezond & Zeker vind je informatie, tips, veel gratis aan te vragen brochures, richtlijnen, etc. om je taak makkelijker te maken. Als je je bij ons registreert* ontvang je gericht informatie over workshops & bijeenkomsten in je regio, de landelijke Kennisdagen, het Gezond & Zeker Magazine, de digitale nieuwsbrief, kun je met andere zorgmedewerkers ervaringen uitwisselen in forumdiscussies, etc. Al meer dan 20.000 ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen zijn je voorgegaan. 

* Aan registratie zijn geen kosten verbonden. Je ontvangt een Gezond & Zeker Veiligheidscoach minipocket of een posterpakket Praktijkrichtlijnen fysieke belasting als welkomstcadeau.
 
Please wait