Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

ALGEMEEN

Arbocoördinatoren en fysieke belasting en agressie

Fysieke belasting
Veel fysieke overbelasting kun je voorkomen en terugdringen als medewerkers zich bewust zijn van de gezondheidsrisico’s die samenhangen met hun werk. Goede scholing van alle medewerkers is daarom van groot belang. En zorg ervoor dat mensen vaker stilstaan bij hun arbeidsomstandigheden. Maar hoe doe je dat?

Medewerkers weten zelf vaak heel goed waar de knelpunten zitten. Je kunt mensen bewuster laten omgaan met hun werkomstandigheden door ze zelf verantwoordelijk te maken voor hun werkplek. Ze zijn dan eerder geneigd om te werken aan goede werkomstandigheden. Laat mensen in kleine groepen nadenken over hoe ze hun werk met minimale fysieke belasting kunnen uitvoering. Vaak weten ze zelf het beste waar de problemen zitten en hoe die verbeterd kunnen worden. Een handig hulpmiddel hierbij is de Rug- of RisicoRadar. Op deze site vind je nog veel meer hulpmiddelen.
 
Ondersteun de medewerkers vervolgens bij de uitvoering van de veranderingen. Zet mensen die succesvolle ideeën (Best Practises) hebben aangedragen of concrete verbeteringen hebben aangebracht in het zonnetje. Door de succesverhalen worden medewerkers van andere afdelingen gestimuleerd ook zelf hun werkomgeving aan te pakken. Voor je het weet, verspreidt een gezonde olievlek zich over de hele instelling. Daar vaart iedereen wel bij!

Coaching
Zorg voor voldoende deskundigheid in de eigen organisatie. Laat werknemers een opleiding tot ergocoach, tilspecialist of tilcoördinator volgen. Dat zijn medewerkers met een speciaal aandachtsveld. Fysieke belasting in dit geval. Deze medewerkers kunnen knelpunten die samenhangen met fysieke belasting signaleren en verhelpen. Ook kunnen ze collega’s instrueren bij het ontwikkelen van een ergonomisch verantwoorde werkwijze met zo min mogelijk fysieke belasting.

Goede arbeidsomstandigheden dragen niet alleen bij tot het verminderen van het ziekteverzuim maar zijn ook van belang voor het verbeteren van de arbeidsmotivatie en de productiviteit van werknemers.
 
Bekende coaches aan het woord. Schaatscoach Henk Kemkes, voetbalcoach Foppe de Haan en Jacco Verhaeren, coach van Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband, over coaching en ergocoaches.

Agressie
Veel agressie kun je voorkomen en terugdringen als medewerkers zich bewust zijn van de risico’s die samenhangen met hun werk. Medewerkers weten zelf vaak heel goed waar de knelpunten zitten.
Je kunt mensen bewuster laten omgaan met hun werkomstandigheden door ze zelf verantwoordelijk te maken voor hun werkplek. Ze zijn dan eerder geneigd om te werken aan goede werkomstandigheden.
Laat mensen in kleine groepen nadenken over hoe ze agressie op hun werkplek kunnen terugdringen. Op deze site vind je veel tips hoe om te gaan met agressie in de zorg.

Zorg ervoor dat mensen vaker stilstaan bij hun arbeidsomstandigheden. Maar hoe doe je dat?
Ondersteun de medewerkers vervolgens bij de uitvoering van de veranderingen. Zet mensen die succesvolle ideeën (Best Practises) hebben aangedragen of concrete verbeteringen hebben aangebracht in het zonnetje. Door de succesverhalen worden medewerkers van andere afdelingen gestimuleerd ook zelf hun werkomgeving aan te pakken. Voor je het weet, verspreidt een gezonde olievlek zich over de hele instelling. Daar vaart iedereen wel bij!

Coaching
Zorg voor voldoende deskundigheid in de eigen organisatie. Laat werknemers een opleiding tot veiligheidscoach volgen. Dat zijn medewerkers met een speciaal aandachtsveld. Agressie in dit geval. Deze medewerkers kunnen knelpunten die samenhangen met agressie signaleren en mogelijk direct al verhelpen. Ook kunnen ze collega’s instrueren bij het ontwikkelen van een werkwijze met zo min mogelijk agressie.

Goede arbeidsomstandigheden dragen niet alleen bij tot het verminderen van het ziekteverzuim maar zijn ook van belang voor het verbeteren van de arbeidsmotivatie en de productiviteit van werknemers.