Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Veiligheidspaspoort, hulpmiddel voor de praktijk

Na de introductie van het Ergocoach Paspoort enkele jaren geleden, is er nu ook een Veiligheidspaspoort voor zorg en welzijn verschenen. Het paspoort is een hulpmiddel, ontwikkeld door Gezond & Zeker met een expertgroep agressie, om veiliger in de zorg te werken. Het geeft houvast aan de nieuwe veiligheidscoaches, agressiecoaches of aandachtsvelders agressie. Het vertelt je wat je moet kennen en kunnen, en is vooral handig om te bepalen aan welke kennis het jou als medewerker of veiligheidscoach nog ontbreekt.

Wat staat erin?
Het veiligheidspaspoort omvat zaken die elke zorgmedewerker moet kénnen (opleidingseisen) en kúnnen (taakomschrijving). Daarom heet het ook een veiligheidspaspoort. Daarnaast zoomt het in op kennis en vaardigheden van de veiligheidscoach. Tot slot worden allerlei algemene coachingsvaardigheden benoemd. Zowel qua opzet als qua gebruik is het vergelijkbaar met het ergocoachpaspoort. Het veiligheidspaspoort helpt om te bepalen wat je nodig hebt (kennis, kunde, training) om jóuw taak in jóuw werkomgeving goed te kunnen uitvoeren. ‘Het helpt je om je taak beter uit te voeren en om samen een veiliger gevoel te krijgen.

'Het veiligheidspaspoort geeft handvatten, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Ook kun je makkelijker informatie verspreiden en delen met veiligheidscoaches van andere afdelingen.'
 

Geen functiebeschrijving
Het Veiligheidspaspoort is in elk geval géén functiebeschrijving. Want veilgheidscoach of agressiecoach is geen functie, maar een neventaak. Voor elke neventaak, dus ook voor veiligheidscoachtaken, bekijk je welke (extra) kennis en vaardigheden iemand moet hebben. Maatwerk is hierbij van belang: je moet rekening houden met de specifieke beperkingen en vooral de specifieke mogelijkheden van de cliënten op die afdeling of locatie. Het Veiligheidspaspoort helpt om voor elke werkomgeving de gewenste bekwaamheden te bepalen.

Alle documenten die bij het Veiligheidspaspoort horen zijn:

  1. Veiligheidspaspoort (informatie)
  2. Veiligheidspaspoort (downloaden)
  3. Toelichting op het Gezond & Zeker Veiligheidspaspoort (downloaden)

Het uitgangspunt voor het Veiligheidspaspoort is dat het geschikt is voor elke medewerker in zorg en welzijn, nl.:

  • Medewerkers die te maken hebben met agressie en geweld bij het uitoefenen van hun taak;
  • Medewerkers met een extra taak, namelijk preventie van agressie en geweld op de werkvloer, de veiligheidscoach;
  • Leidinggevenden, die dit paspoort kunnen gebruiken om te bezien of veiligheidscoaches over voldoende competenties beschikken om agressie en geweld te voorkomen, goed om te gaan met agressie en geweld als het toch voorkomt en medewerkers te coachen hierin.

Het paspoort gaat uit van vijf groepen vaardigheden en deskundigheid:

Groep A
• A1 Wat elke medewerker moet kennen
• A2 Wat elke medewerker moet kunnen

Groep B
• B1 Wat elke veiligheidscoach moet kennen
• B2 Wat elke veiligheidscoach moet kunnen

Groep C
• Algemene coachingsvaardigheden

Praktijk
Hoe gebruik je paspoort in de praktijk? De relatief nieuwe veiligheidscoaches vinden het moeilijk om uit te leggen wat zij doen. Het paspoort geeft je rol handen en voeten. Het is een praktische wegwijzer die veiligheidscoaches houvast geeft. Maar het is zeker geen keurslijf; dat zou averechts werken. Overigens zullen er altijd partijen zijn die het paspoort wel als standaard willen gebruiken. Maar dat mag ook. Instellingen zélf bepalen hoe zij het paspoort inzetten. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als ‘aftekenboekje’ waarin je bijhoudt wat je goed kent en kunt, en waar aanvullende deskundigheid gewenst is. Zodoende is het paspoort ook bruikbaar bij coachgesprekken. Het paspoortgebruik hangt helemaal af van de manier waarop de werkzaamheden in de instelling georganiseerd zijn – en dus van de specifieke behoeften van de instelling en de veiligheidscoaches of andere aandachtsvelders agressie.

Met het paspoort kunnen veiligheidscoaches samen met hun leidinggevenden afwegingen maken: welke taken ga je uitvoeren; welke vaardigheden bezit je al; waar is verdieping gewenst. Zo kun je afhankelijk van de werksituatie en de cliënten bepalen welke competenties de veiligheidscoach moet hebben. Dat maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker om met opleidingsinstituten te overleggen: je kunt exact aangeven welke opleidingsmodules nodig zijn voor het opleiden of bijscholen van de veiligheidscoaches. Het paspoort kan bijvoorbeeld ook een plaats krijgen in arbocatalogi. 

Gebruiken
Wil je het Veiligheidspaspoort gaan gebruiken, dan kun je het volgende doen:
Veiligheidspaspoort(en) aanvragen (via het contactformulier of via het bestelformulier op deze site). Hieraan zijn alleen portokosten verbonden bij bestelling van meerdere exemplaren. Organisaties en instellingen kunnen de paspoorten ook laten uitvoeren in de eigen huisstijl, compleet met logo etc. Neem hiervoor contact met ons op. De toelichting is alleen digitaal verschenen, deze kun je downloaden op deze site (zie boven).

De organisatie of zorginstelling kiest er zelf voor om dit paspoort te gebruiken om te scholen en/of kennis en vaardigheden te toetsen. Alle onderdelen kunnen worden afgetekend, bijvoorbeeld door een arbocoördinator, leidinggevende of een opleider of trainer. Heb je vragen of opmerkingen over het Veiligheidspaspoort, neem dan contact met ons op via info@gezondenzeker.nl.