Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Agressie in de zorg

Veiligheid op de werkplek is niet iets wat je één keer regelt en daarna is het klaar. Nee, het onderwerp heeft blijvend aandacht nodig. Naast factoren als fysieke belasting en werkdruk is agressie van grote invloed op de arbeidsomstandigheden en verzuim. Dit vraagt om preventie en permanente aandacht voor agressie op de werkvloer. Want omstandigheden kunnen veranderen, net als werkmethodieken. Ervaren medewerkers vertrekken en nieuwe, onervaren collega’s dienen zich aan. Medewerkers die zich bezig houden met preventie en vermindering van fysieke belasting op de werkvloer worden ergocoaches genoemd. De eerste onderzoeksresultaten over het effect van ergocoaches zijn zeer bemoedigend. Verzuimcijfers door fysieke overbelasting dalen in instellingen die met ergocoaches werken. Zou een veiligheidscoach voor eenzelfde effect kunnen zorgen? Wil jij meedenken met het Project Gezond & Zeker over een veiligheidscoach in de zorg, registreer je dan op op deze site.
 
De veiligheidscoach
Kan een veiligheidscoach de rol van aanspreekpunt, aanjager en motivator op de werkvloer vervullen? Samen met het eigen team kijken hoe werkzaamheden veiliger kunnen worden gemaakt of agressie voorkomen kan worden? En moet de agressiecoach een teamlid zijn of een andere functionaris in je instelling? Ter vergelijking: ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting op de werkplek. Zij ondersteunen hun collega’s dagelijks aan het bed of aan de balie. Hebben we ook veiligheidscoaches nodig?
 
Project Gezond & Zeker
Het Project Gezond & Zeker wil graag samen met jou onderzoeken of een veiligheidscoach bijdraagt aan de preventie van agressie in de zorg. Het Project Gezond & Zeker, een landelijk project met activiteiten in elke regio en elke branche in de zorg, steunt je bij het verminderen van agressie en fysieke belasting. Op de site www.gezondenzeker.nl vind je informatie, tips, brochures, richtlijnen, etc. Praat met ons mee op het forum over de agressiecoach. Je mening als verzorgende, preventiemedewerker of arbocoördinator is belangrijk.
 
Registreer je en ontvang het gratis Gezond & Zeker Magazine
Wanneer je je aanmeldt bij het Project Gezond & Zeker ontvang je o.a. het gratis Gezond & Zeker Magazine. Dit vakblad voor de zorg over preventie van fysieke belasting en agressie verschijnt vier maal per jaar. Daarnaast verschijnt er maandelijks een digitale nieuwsbrief. Je wordt op de hoogte gehouden van alle regionale en landelijke workshops en bijeenkomsten over fysieke belasting en agressie. Ben jij betrokken bij het thema agressie in de zorg, ga naar het online registratieformulier. Er is een flyer met deze informatie uitgebracht, wil je deze flyer ontvangen vraag deze dan aan via het contactformulier. De banner op deze site mag vrij gebruikt worden om je collega's te wijzen op de informatie over agressie op de site. Klik hier voor de banner. 
 
Praat mee over agressie in de zorg op het forum van www.gezondenzeker.nl
 
Bekend maken

Wil je je bekend maken als veiligheidscoach in je organisatie, dan kun je gebruik maken van het informatie- en promotiemateriaal van Gezond & Zeker. Je kunt ook je eigen materiaal voorzien van het Veiligheidscoach beeldmerk. Dit nieuwe beeldmerk is vrij te gebruiken door zorgmedewerkers om hun collega's en teamleden duidelijk te laten zien bij wie zij terecht kunnen voor meer informatie over de preventie van agressie in de zorg.

Ga naar de pagina promotiemateriaal voor veiligheidscoaches voor het downloaden van het beeldmerk.