Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Tips voor preventie van agressie in de zorg

Rondom het thema fysieke belasting worden al jarenlang tips verzameld, beoordeeld en gepubliceerd die ergocoaches en andere medewerkers in de zorg hebben bedacht om fysieke belasting te verminderen, deze tips staan bekend onder de titel Prego! Gezond&Zeker is gestart met het verzamelen van tips om (de gevolgen van) agressie in de zorg te verminderen. Heb jij een tip voor ons, stuur deze naar info@gezondenzeker.nl.

Je vindt de tips voor veiligheidscoaches in PreGo!