Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Over de risico's

Agressie incidenten kunnen medewerkers op meerdere manieren raken. Bij een ernstig incident kunnen fysieke verwondingen ontstaan en mogelijk zelf een post traumatische stress stoornis (PTSS). Andere effecten zijn: gaan twijfelen aan je eigen deskundigheid, de schuld bij jezelf zoeken, bepaalde cliënten vermijden, bepaalde locaties vermijden, teleurgesteld raken in collega's of de instelling, minder plezier in het werk en toegenomen gevoelens van onveiligheid .

Een voorbeel uit de Ambulante Jeugdhulpverlening:

"Met moeder en zoon in auto naar gesprek op school geweest. Op de terugweg provoceert moeder de zoon. Zoon wordt boos, begint te schelden: houd je bek, ik maak je af etc. Moeder laat deze scheldpartij over zich heen komen".

Er zijn ook positieve effecten. Medewerkers accepteren agressie niet langer als vanzelfsprekend, gaan duidelijker hun grenzen stellen, gaan het risico beter inschatten, verdiepen kennis en vaardigheden, zij besteden meer aandacht aan hun houding, zetten zich in om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren en versterken zo hun zelfvertrouwen.

Als je het agressierisico wilt vaststellen moet je eerst bepalen hoe groot de kans op 'agressief gedrag' is en wat de effecten van dit gedrag zijn op de medewerkers. Dit wordt vaak aangeduid met de formule: Risico = Kans X Effect.