Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Doe de Quizzie

Wanneer is een ergocoach een goede ergocoach. Uit onderzoek is gebleken dat ergocoaches het meeste moeite hebben met het treffen van de juiste toon. Hoe coachen ze hun collega's, wanneer is het tijd om een leidinggevende in te schakelen? Om oefening te bieden is er Quizzie! Een vraag en antwoordspel om ergocoaches te helpen de juiste toon te treffen. We geven een paar voorbeelden*.

In ErgoCoach Magazine 17 is een Quizzie rondom Agressie verschenen, we geven hier de gewenste antwoorden. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden goed!

Quizzie

Reageren is belangrijk: Agressie in de zorg

Negeren of vergoelijken van agressie geeft ongewenste effecten. Het leidt tot herhaling en tot imitatie van dergelijk wangedrag en het leidt tot aantasting van het gezag van individuele medewerker. Niet reageren of vergoelijken kan ook negatief uitpakken op het slachtoffer. Een voorbeeld:

Arjan (36), teamcoach, verliest een vinger door een agressieve reactie van een jonge­re. In het begin vond Arjan het alleen maar sneu voor de jongen die het gedaan had, het was immers niet zijn bedoeling geweest om hem iets aan te doen. In de loop van de tijd verdween dat gevoel en werd hij steeds verbitterder.

“Dat kwam ook omdat die jongen geen enkele sanctie of straf kreeg. Hij heeft zelfs nog vier weken in de groep gezeten. Mijn colle­ga's, ook erg onder de indruk van het gebeuren, hebben moeten vragen of hij niet naar een andere groep kon. Dat is gehonoreerd, maar verder heeft niemand zich verantwoordelijk gevoeld om die jongen duidelijk te maken dat dit niet getolereerd werd.”

 Ja, hij had een aantal psychologische gesprek­ken met een orthopedagoge. Van haar moest hij zijn excuses maken. Ik kreeg een stuk karton, waarop hij met een dikke zwarte stift een roos had getekend met daarom­heen wel tien keer sorry. Dat vond ik schokkend en te makke­lijk.

Dat er geen signaal is afgege­ven naar die jongen, vind ik een grove misser. Ik kreeg steeds meer het idee: “ik zit met de schade en hij heeft niets”. Dat zat me dwars. Het was naar mijn gevoel niet af. Daarom heb ik op 'n gegeven moment ook gevraagd of de instelling als werkgever namens mij aangifte wilden doen van mishandeling van hun werknemer. Ze wilden me wel onder­steu­nen, maar ik moest het zelf doen. Daar heb ik toen van afge­zien, ook omdat ik wel een klein jaar nodig heb gehad om me weer helemaal fit te voelen.'

Pas na ruim een jaar kwam Arjan er toe om de leidinggevende en collega's aan te spreken op hun lakse rol hierin. 'Zij vonden het verve­lend, voelden zich ook wel schuldig, maar er gebeurde verder niets. “ Toen heb ik het zelf maar opgepakt en samen met een manager kwaliteitszorg richtlijnen opge­steld.” o.a. wie er verantwoordelijk is bij dit soort dingen. Maar dat proto­col is nooit in werking getreden.'

De casevragen zoals je deze in een teamoverleg kunt bespreken:

1.      Arjan vind het belangrijk dat een cliënt een sanctie of straf wordt opgelegd voor zijn daad. Wat is jouw mening?
 • A Het past niet om een cliënt die aan jouw zorgen is toevertrouwd, een sanctie of straf op te leggen.
 • B  Ja, in dergelijke situaties moet je altijd een sanctie of straf opleggen.
 • C Sancties of straf opleggen kan alleen als je vooraf duidelijke huisregels of gedragscodes hebt opgesteld.

2.      Op verzoek van de orthopedagoge heeft de cliënt excuses aangeboden in de vorm van 'een stuk karton waarop met viltstift een roos en wel tien keer sorry stond getekend'. Wat vind je van deze actie?
 • A   Prima.
 • B Een beetje te makkelijk.
 • C Voor deze situaties moet je vooraf goede afspraken maken over het hoe en wat.

3.      Arjan vertelt zijn werkgever dat hij aangifte wil doen. Wat vind jij?
 • A Als er sprake is van een ‘aangifte waardig’ incident moet je altijd bij de politie aangifte doen.
 • B Je doet geen aangifte, dat is nadelig voor de cliënt.
 • C Je doet geen aangifte, dat kan de goede naam en faam van de organisatie beschadigen.

4.      Arjan heeft op een gegeven moment de werkgever gevraagd om aangifte te doen. De werkgever vond het goed als Arjan aangifte deed, maar hij moest het wel zelf doen. Wat vind jij?
 1. A Dat is een goede opstelling, immers Arjan zelf is hier het slachtoffer.
 2. B De werkgever had Arjan moeten begeleiden.
 3. C Niet goed. De werkgever had zelf aan Arjan moeten voorstellen om aangifte te doen.

5.      Arjan spreekt zijn collega’s en leidinggevende aan op hun lakse rol. Wat vind jij hier van?
 1. A Ik ben het niet met hem eens, dat soort zaken zijn niet de verantwoordelijkheid van medewerkers en leidinggevende.
 2. B Hij heeft hier wel gelijk. Leidinggevende en team hadden het management moeten verzoeken om duidelijke richtlijnen en instructies.

6.      Arjan stelt samen met de kwaliteitsmanager richtlijnen op. Hij constateert na verloop van tijd dat dit protocol nooit in werking is gesteld. Wat had er volgens jou moeten gebeuren?
 1. A De OR had ingeschakeld moeten worden
 2. B De organisatie had een agressiecoach moeten aanstellen
 3. C Het management had moeten worden aangesproken op haar verantwoordelijkheid
 4. D Het team en leidinggevende hebben hier een steekje laten vallen

Antwoorden:

1. C, 2. B en C, 3. A, 4. B en C, 5. B en 6. A, B, C en D (allemaal goed!) 

Voorbeelden van quizzies voor ergocoaches:  

 1. Quizzie 1
 2. Quizzie 2
 3. Quizzie 3
 4. Quizzie 4

  
*Deze quizzies zijn eerder verschenen in ErgoCoach Magazine.