Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

De oorzaken van agressie

Achter elk incident schuilt een verhaal. Hoe beter je dit verhaal leert kennen, hoe beter je de oorzaak van het agressieve gedrag kunt vast stellen. Inzicht in de achtergronden van het gedrag is nodig bij het kiezen van passende maatregelen. Deze analyse is op de eerste plaats een taak van het team, daarbij ondersteund door de gedragskundige. Zeker in het begin is externe ondersteuning hierbij zinvol.

Cliënt kwam met de voet tussen de deur het kantoortje binnen en wilde niet meer weg gaan. Bleef de discussie aangaan over de tijd waarop hij naar bed moest gaan en zij dat wij problemen zouden krijgen. Wees onder het praten (met verheven stem) met zijn wijsvinger in het gezicht van mijn collega, waarna hij boos het kantoor is uitgegaan. Woonbegeleiding van minderjarige asielzoekers.

Bij het analyseren van agressief gedrag onderscheiden we:

  1. Oorzaken bij cliënten
  2. Oorzaken bij medewerkers
  3. Oorzaken in de organisatie


De start van de incident analyse ligt bij een goede registratie. Het registratiesysteem moet voldoende handvatten bieden voor de analyse.