Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Colofon

Het projectteam van Gezond & Zeker wordt geadviseerd door experts op het gebied van agressie in de zorg. Ronald Geelen, verbonden aan Thebe in Breda en Peter Peerdeman, verbonden aan Veilige Zorg, worden door ons geraadpleegd in geval van vragen, het ontwikkelen van nieuw informatiemateriaal of bijvoorbeeld het Veiligheidspaspoort. De auteur van veel teksten over het thema agressie op deze site is Joris Hoffmans. 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze site tot stand gekomen is, is Stichting RegioPlus niet aansprakelijk voor fouten, noch voor de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen. Overname van teksten en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het Project Gezond & Zeker (voorheen Project Ergocoaches).