Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AGRESSIE

Interessante sites over agressie

Hieronder vind je een vermelding van interessante sites. Deze kunnen je op weg helpen bij het verzamelen van informatie en achtergronden over agressie en onveiligheid op de werkplek.

www.nuevenniet.com
Op deze site van het Fonds Psychische Gezondheid lees je alles over stress.
agressie.pagina.nl
Op deze pagina vind je een groot aantal links naar website's waar het thema agressie centraal staat. De site's zijn op (sub-) thema gesorteerd.
hwww.ncptsd.va.gov
The National Center for Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) . Centraal staat de diagnose en behandeling van het Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Site richt zich tot Amerikaanse veteranen. Veel specialistische informatie.
www.ncvc.org/ncvc/main.aspx
The National Center for Victims of Crime. Een Amerikaans instituut wat tot doel heeft slachtoffers van misdaad te helpen hun levens weer op de rit te krijgen. Hier vind je veel informatie over de opvang en nazorg van slachtoffers. Amerikaanse wetgeving staat centraal, daardoor interesant maar niet steeds relevant.
www.giftfromwithin.org
Specialistische artikelen over Trauma als effect van adoptie, verkeersongelukken, nationale rampen, secundaire traumatisering, sexsuele trauma's, trauma's bij kinderen, huiselijk geweld.
www.pesten.net
Informatie over pesten en plagen. Geeft antwoord op vragen als: wat is pesten, hoe kun je het herkennen, welke maatrgelen zijn er etc.
www.slachtofferhulp.nl
Deze website geeft antwoord op de meest voorkomende vragen na geweld, een misdrijf of verkeersongeluk.
www.ORnet.com
Informatie voor ondernemingsraden met onder andere, bibliotheek, vragenservice, database met internetadressen en het praktijkblad.
www.traumaopvang.com
Informatie over traumaopvang-trainingen. 
www.huisentuinweb.nl/agressie
Nieuwsencyclopedie. De pagina's op huis en tuin web geven een overzicht van de feiten en ontwikkelingen rondom alle zaken rondom huis, door het verenigen van encyclopedie informatie met het laatste nieuws. 
www.transitiesinzorg.nl
Website van Hogeschool Rotterdam met informatie over projecten in de zorg. Via deze website zijn uiteenlopende richtlijnen te downloaden, waaronder de Richtlijn Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie. Richtlijn voor Verzorgenden niveau 3 in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
www.veiligezorg.nl
Programma rondom het verminderen van agressie.
www.veiligepublieketaak.nl
Veilige Publieke Taak is een programma van de overheid met betrekking tot agressie bestemd voor alle werkgevers en werknemers met een publieke taak.
www.helpdeskvpt.nl
Op deze site van Veilige Publieke Taak kunt u vragen stellen en staat ook de Schade rekenhulp, om direct geleden schade te berekenen.
www.mezzo.nl
Site speciaal voor mantelzorgers en vrijwilligers.
www.stichtingpdl.nl
Informatie over Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL), een invalshoek om ouderen die op bepaalde of meerdere gebieden ernstig hulpbehoevend zijn, zo te begeleiden dat de belasting voor henzelf en begeleider zo gering mogelijk is. De richtlijnen en aandachtspunten liggen daarbij op het gebeid van de omgang en contact leggen, het handelen zelf (wat eerst doen en hoe dit uitvoeren), hulpmiddelen en verdere randvoorwaarden. Denk daarbij aan situaties rondom het gewassen worden en verschonen, kleden, het verplaatsen, voeden, comfortabel zitten.
www.worldwidesnoezelen.com
Informatie, publicaties en nieuwsberichten over snoezelen, een op de ervaring gerichte activiteit veelal voor gehandicapte kinderen en mensen met gevorderde dementie.
www.alzheimer-nederland.nl
Met veel praktische informatie, waaronder over wassen en kleden bij dementie.
www.bathingwithoutabattle.unc.edu
Website waarop een video of DVD met demonstratie van persoonsgericht wassen besteld kan worden.
www.cce.nl
Website van de Centra voor Consultatie en Expertise.
www.incontinentie.pagina.nl
Startpagina met uiteenlopende rubrieken voor alle leeftijdsgroepen en uiteenlopende onderwerpen waaronder bedplassen, informatie over incontinentie, stoma, matrasbeschermers, incontinentie materiaal.
 

Arbocatalogi

Natuurlijk is in de arbocatalogus van je branche ook informatie over de preventie van agressie te vinden.
www.betermetarbo.nl
Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra
www.arbocatalogusggz.nl 
Arbocatalogus ggz; veilig en gezond aan het werk
www.arbocatalogusvvt.nl
Arbocatalogus voor Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
www.profijtvanarbobeleid.nl
Arbocatalogus gehandicaptenzorg
www.dokterhoe.nl
Arbocatalogus van de UMC's
www.fcbwjk.nl
Arbocatalogi voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang
www.ambulancezorg.nl
Arbocatalogus voor de Ambulancezorg 
www.sociaalfondstaxi.nl
Gezond aan het stuur is de arbocatalogus voor het taxibedrijf (interessant voor ondersteunende diensten)
www.zowerkjeprettiger.nl
Arbocatalogus voor de schoonmaakbranche

Weet jij nog een interessante site over agressie voor medewerkers in de zorg, laat het ons weten.