Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20618 Deelnemers

Aanmelden

AGENDA

Op deze pagina vind je een overzicht van workshops, bijeenkomsten, congressen, etc. die interessant zijn voor medewerkers in zorg en welzijn die zich bezig houden met de preventie van fysieke belasting en agressie. Heb jij een item voor de agenda? Mail het ons.

Agenda

02-05-2017
Leernetwerk Verzuim
Een hoog verzuim is voor werkgevers en werknemers een probleem. Elke organisatie heeft hier aandacht voor en het verzuim willen we graag zo laag mogelijk houden. Maar hoe doen we dat? En wat zijn de oorzaken dat het de laatste tijd zo is gestegen? De zoektocht naar de juiste interventies gaan we samen oppakken in een leernetwerk verzuim. Gezien de urgentie van de hoge cijfers start WZW daarom met een leernetwerk Verzuim.
08-05-2017
Veiligheids- en crisismanagement in de Zorg & Welzijn
Deze modules worden aangeboden door ZorgZijn Werkt en Care2Care in samenwerking met Aon en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De dagelijkse zorg voor cliënten of patiënten en hun veiligheid behoort tot je primaire taak als zorgorganisatie. Daarom wil je voorbereid zijn als de kwaliteit en de veiligheid van zorg - van mensen, patiëntgegevens, zorgprocessen - in het geding komen. Je kent de voorbeelden: miljoenen euro’s geïnvesteerd in veiligheid en tóch breekt er brand uit; medewerkers worden structureel getraind en tóch vindt er nalatig gedrag plaats, of enorme inspanningen voor een patiëntveiligheid-programma maar de resultaten blijven uit. Kwaliteit, veiligheid en – in het verlengde hiervan – crisismanagement zijn onderwerpen die in de zorg steeds meer aandacht vragen.
18-05-2017
Workshop Stressreductie
Stress is volksziekte nummer 1. Van het totale ziekteverzuim in Nederland is meer dan de helft stress gerelateerd. Bij ziekmeldingen waarbij psychische belasting en stress een rol spelen, heerst vaak een machteloos gevoel bij leidinggevenden en personeelsadviseurs. Wat te doen? Psychisch verzuim wordt dan ook vaak als een lastig thema ervaren.
30-05-2017
Arbo Netwerk Zeeland
ViaZorg biedt sinds het voorjaar van 2015 een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbo-coördinatoren. Binnen het netwerk wordt gesproken over ontwikkelingen binnen de eigen organisaties en het onderwijs op het gebied van arbo-zaken en op nieuwe wet- en regelgeving.
07-06-2017
Training Huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzame inzetbaarheid
Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken, gezonde en flexibele medewerkers, behoud van personeel en een vitale organisatie: het blijven thema’s die op de agenda van organisaties staan. Het Huis van Werkvermogen geeft inzicht in wat we kunnen aanpakken om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het antwoord op de vraag: ‘Hoe we komen tot een duurzaam inzetbare aanpak?’ is een zeven stappen methodiek. Daarmee kunt u in uw organisatie op een gemakkelijke manier handen en voeten geven aan duurzame inzetbaarheid.
13-06-2017
Training Huis van Werkvermogen als kapstok voor duurzame inzetbaarheid
Een interactieve training en leren werken met de app ‘Huis van werkvermogen’
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid
De training maakt gebruik van de 7 stappenmethodiek die ontwikkeld is om organisaties te helpen bij het opzetten van succesvol beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Binnen de training wordt theorie gekoppeld aan een praktische toepassing van hulpmiddelen die horen bij de 7 stappen.
21-11-2017
Meer grip op uw werkdag
Is uw mailbox één grote to do list? Heeft u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag? Heeft u moeite om alle ballen tegelijk in de lucht te houden? Wilt u meer ontspannen toekomen aan de dingen die voor u belangrijk zijn, maar weet u niet waar te beginnen? Dan is deze workshop iets voor u!
Please wait