Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

20715 Deelnemers

Aanmelden

AGENDA

Op deze pagina vind je een overzicht van workshops, bijeenkomsten, congressen, etc. die interessant zijn voor medewerkers in zorg en welzijn die zich bezig houden met de preventie van fysieke belasting en agressie. Heb jij een item voor de agenda? Mail het ons.

Agenda

27-06-2017
Workshop 'Door mentale vitaliteit duurzaam inzetbaar'
'Met het nieuwste baanbrekende inzicht hoe mentaal te veranderen.' Mentale vitaliteit en duurzame inzetbaarheid worden steeds belangrijker. Juist in tijden van verandering en werkdruk is er risico op uitval. Maar hoe laat u medewerkers nu groeien in hun energie en potentieel? Zonder goede balans in mentale en emotionele vitaliteit zijn resultaten minder en is er risico op een verkeerde focus. Mentale vitaliteit is onlosmakelijk verbonden met plezier en resultaat, waarbij de geest een krachtige invloed op het lichaam kan uitoefenen. Mentale vitaliteit heeft dus invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
27-06-2017
Inspiratiesessie Duurzame Inzetbaarheid 2018
Elk jaar maakt Transvorm een jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid (DI). We bepalen een thema en organiseren workshops, symposia, leergangen enz. Actuele informatie hierover vindt u op de kennissite Duurzame Inzetbaarheid.
04-07-2017
Duurzame inzetbaarheid - interactieve training 'Werken met de webapplicatie Huis van Werkvermogen'
Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken, gezonde en flexibele medewerkers, behoud van personeel en een vitale organisatie; het zijn en blijven actuele thema’s die op de agenda van organisaties staan. Hoe kunt u in uw organisatie op een gemakkelijke manier het onderwerp duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ geven?
04-09-2017
Arbonetwerk IJssel/Vecht
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
07-09-2017
Arbonetwerk Twente
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
05-10-2017
Workshop Hoe stimuleer ik mijn medewerkers?
Wie hebben het meeste contact met de medewerkers? Wie kunnen het werken plezierig en uitdagend maken? Wie hebben de meeste invloed op de motivatie van de medewerkers? Precies, de teamleiders van uw organisatie! Op 5 oktober organiseert WZW een workshop: Hoe stimuleer ik mijn medewerkers?
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid
De training maakt gebruik van de 7 stappenmethodiek die ontwikkeld is om organisaties te helpen bij het opzetten van succesvol beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Binnen de training wordt theorie gekoppeld aan een praktische toepassing van hulpmiddelen die horen bij de 7 stappen. Enkele hulpmiddelen zijn: quickscans, opstellen startnotitie, rollenspellen sleutelfiguren, stake holder analyse, inzet van vragenlijsten enz. Om de link naar de praktijk te leggen, gebruiken we de casus Zorgplus: een fictieve organisatie die is ontstaan uit praktijkervaringen binnen meerdere zorginstellingen.
05-10-2017
Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid
De training maakt gebruik van de 7 stappenmethodiek die ontwikkeld is om organisaties te helpen bij het opzetten van succesvol beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Binnen de training wordt theorie gekoppeld aan een praktische toepassing van hulpmiddelen die horen bij de 7 stappen.
17-10-2017
Balans - keuzes prive / werk
Tijdgebrek en werkdruk kunnen ten koste gaan van creativiteit en werkplezier. De werksituatie maar ook de thuissituatie kunnen hierop van invloed zijn. Maar wanneer is de druk té hoog? Deze workshop geeft u inzicht in het verschil tussen spanning en ontspanning en geeft u tips om hier op een goede manier mee om te gaan.
31-10-2017
Leernetwerk Verzuim
Een hoog verzuim is voor werkgevers en werknemers een probleem. Elke organisatie heeft hier aandacht voor en het verzuim willen we graag zo laag mogelijk houden. Maar hoe doen we dat? En wat zijn de oorzaken dat het de laatste tijd zo is gestegen? De zoektocht naar de juiste interventies gaan we samen oppakken in een leernetwerk verzuim. Gezien de urgentie van de hoge cijfers start WZW daarom met een leernetwerk Verzuim.
21-11-2017
Meer Grip op uw Werkdag
Is uw mailbox één grote to do list? Heeft u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag? Heeft u moeite om alle ballen tegelijk in de lucht te houden? Wilt u meer ontspannen toekomen aan de dingen die voor u belangrijk zijn, maar weet u niet waar te beginnen? Dan is deze workshop iets voor u!
21-11-2017
Meer grip op uw werkdag
Is uw mailbox één grote to do list? Heeft u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag? Heeft u moeite om alle ballen tegelijk in de lucht te houden? Wilt u meer ontspannen toekomen aan de dingen die voor u belangrijk zijn, maar weet u niet waar te beginnen? Dan is deze workshop iets voor u!
04-12-2017
Arbonetwerk IJssel/Vecht
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
07-12-2017
Arbonetwerk Twente
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt bij deze bijeenkomsten op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Please wait