Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

MAGAZINE

Adverteren in het magazine van Gezond & Zeker

Fysieke belasting en agressie behoren tot de grote thema's in de zorg. Gezond & Zeker startte in 2004 als Project Ergocoaches om meer aandacht te vragen voor de preventie en het verminderen van fysieke belasting op de werkvloer door de inzet van ergocoaches. Sinds 2006 richt Gezond & Zeker, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zich ook op het thema agressie. Gezond & Zeker is dé activiteit voor medewerkers in de zorg die zich bezighouden met de preventie van agressie of van fysieke belasting.

Gezond & Zeker Magazine
Het Gezond & Zeker Magazine verschijnt 4 x per jaar en kent een oplage van 20.500 exemplaren. De lezers zijn medewerkers uit zorg & welzijn die zich bezighouden met de preventie van agressie en fysieke belasting op de werkvloer.

Adverteren
Het Gezond & Zeker Magazine biedt bedrijven de mogelijkheid te adverteren. Met adverteren wordt een hoogwaardig selectief geintresseerde doelgroep bereikt. Kijk voor alle mogelijkheden in onze mediakaart (de kaart voor 2017 verschijnt zo spoedig mogelijk).

Verschijningsdata 2017
Het Gezond & Zeker Magazine verschijnt in 2017 in maart, juni, september en december:

  Magazine verschijnt Deadline advertentiematerialen
Uitgave 1 maart 2017 11 februari 2017
Uitgave 2 juni 2017 13 mei 2017
Uitgave 3 september 2017 13 juli 2017
Uitgave 4 december 2017 7 november 2017
 

Jaarlijks wordt in de tweede editie het workshopoverzicht van de jaarlijkse Gezond & Zeker Kennisdagen vermeld en is de vierde editie traditioneel voorzien van een terugblik op dit evenement. Lees meer over de mogelijkheden in de mediakaart

Sales
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden in het Magazine Gezond & Zeker kunt u contact met ons opnemen op nummer 079 – 323 03 19 of e-mail info@gezondenzeker.nl. Het magazine is een uitgave van Stichting RegioPlus en maakt onderdeel uit van Gezond & Zeker.