Gezond & Zeker Logo

Gezond & Zeker

21012 Deelnemers

Aanmelden

AANMELDEN

Je aanmelden bij Gezond & Zeker

Ben jij geïnteresseerd in alle ontwikkelingen op het gebied van fysieke belasting en agressie in de zorg? En in de ontwikkelingen om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen? Meld je dan nu aan bij Gezond & Zeker! Dan ontvang je gratis vier keer per jaar het Gezond & Zeker magazine, acht keer per jaar de digitale nieuwsbrief en uitnodigingen voor workshops, scholingen, e.d.

Als welkomstcadeau ontvang je per post een Veiligheidscoach mini-pocket of een Posterpakket Praktijkrichtlijnen fysieke belasting van Gezond & Zeker!

Vul svp je gegevens in

Geslacht
Voornaam
Tussenvoegsel (bijv. van, de, der)
Achternaam
Telefoonnummer
(bijv 020-1234567 of 06-0000000)
E-mailadres   
(Dit mag je organisatie- of privé e-mailadres zijn)

E-mailadres (Nogmaals ter controle)
In welke branche ben je werkzaam?
Functie type

Organisatienaam - Instelling
Afdeling of kamernummer
(bij grotere organisaties vermelden s.v.p.)
Adres en huisnummer
Postcode  
Plaatsnaam
Van welke thema's wil je regelmatig informatie ontvangen?


Welk welkomstcadeau wil je graag ontvangen?
Waar wil je je papieren post ontvangen?
Voorwaarden en akkoordverklaring
Gezond & Zeker neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie voor Gezond & Zeker (voorheen Project Ergocoaches). Door registratie op de website geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden slechts aangewend voor gebruik in het kader van Gezond & Zeker, door RegioPlus en de bij RegioPlus aangesloten werkgeversorganisatie voor de desbetreffende regio. De gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden, behoudens de verplichting daartoe volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.